Intercooperació, innovació i economia social al territori